BİLDİRİMLER TÜMÜNÜ OKU

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” olarak anılacak olup; Maslak Mahallesi Meydan Sokak No:3/85 Veko Giz Plaza SARIYER - İSTANBUL adresinde mukim GARAJ YAZILIM DAN. HİZ. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "PETFNW" olarak anılacaktır) İle www.feednwalk.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

ÜYE: İşbu sözleşmede belirtilen www.feednwalk.com kullanmak suretiyle; PETFNW tarafından aracı olunan hizmeti sunan ya da alan gerçek kişi

SİTE: PETFNW’e ait ve işbu sözleşme konusu hizmetin sağlanacağı www.feednwalk.com

MİSAFİR ÜYE: SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

HİZMET: SİTE’de belirtilecek, PETFNW tarafından aracılığı yapılacak ve üyeler tarafından sunulan/alınan evcil hayvanlarının bakımı hizmetleri.

ÜYELİK HESABI: Üye’nin SİTE içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda PETFNW’e talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.

ÜYE ADI: Site Üyelerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üyelere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır. PETFNW kullanım şartları gereğince kişiler gerçek ad ve soyadlarını üyelik için kullanmakla yükümlüdürler.

ŞİFRE: Site’ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaralardan oluşan şifredir.

VERİTABANI/ARAYÜZ: ÜYELER tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları PETFNW’e ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PETFNW tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PETFNW tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. www.feednwalk.com web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları “kendi iradesiyle” peşinen kabul etmiş sayılır. www.feednwalk.com sitesine giriş, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan PETFNW sorumlu tutulamaz. Üye bu hususu kabul eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI

4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen şahıs tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve PETFNW tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. PETFNW’nin üyelik onay aşamasında sabıka kaydı, ikametgah kaydı vs. gibi ek evrakları talep etme hakkı saklıdır.

4.2. SİTE’ye üye olabilmek için reşit olmak, insan ve hayvan canına kasten zarar veren suçlardan sabıkalı olmamak, kendisine ya da ailesine ait resmi ikametgah sahibi olmak ve PETFNW tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, şartları sağlayamayanlar veya yukarıda belirtildiği gibi PETFNW tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. PETFNW her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun PETFNW bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun PETFNW tarafından tespit edilmesi veya PETFNW’in ticari kararları veya PETFNW tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda PETFNW"in kendi iradesi ile verilecektir. PETFNW, Üyenin hiçbir kusuru olmaksızın, tamamen ticari kararı ile üyeliği iptal eder ya da sözleşmeyi feshederse, Üyenin hizmet sunmak nedeniyle kazanmış olduğu SİTE’de mevcut bakiyesi iade edilecek, ancak Üyenin ihmal ya da kusuru ile site, üye üyelere ait evcil hayvanlara vs. zarar gelmesi halinde, PETFNW diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, üyenin sitedeki bakiyesine el koyma hakkına sahiptir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

- "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. Üye, PETFNW’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Ayrıca Üye, üyelik sözleşmesini onaylarken, ayrıca muvafakat vermesi halinde, tüm üyelik ve iletişim bilgilerinin, reklam ve ticari amaçlarla 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

5.3. Üyelerin, PETFNW tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, PETFNW’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. PETFNW, Üyeler tarafından PETFNW’e iletilen site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Üyeler, PETFNW’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kendi adlarına oluşturdukları üye hesaplarını kesinlikle 3. Kişilere kullandıramaz, kendi ikametlerinde kendileri sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri 3. Kişilere sunduramazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde PETFNW üyeliği iptal ederek, ilgili ÜYE hakkında hukuki yollara başvurmakta hak sahibidir.

5.6. PETFNW’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, PETFNW’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PETFNW ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PETFNW doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. PETFNW, site arayüzü ile ilgili olarak üyelerin sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin, görsellerin, vs. kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, PETFNW üzerinde link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine PETFNW tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen veritabanın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; PETFNW’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.8. Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen PETFNW’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.9. Sitede Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PETFNW’in, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. PETFNW, Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.10. Üye site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili PETFNW"in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, PETFNW’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Evcil hayvan sahibi hizmet alan üye, ev sahibi hizmet veren üyeden aldığı hizmetlerdeki ayıplarla ilgili PETFNW”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili hizmeti sunan üyeye ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “PETFNW”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

- " PETFNW "in Hak ve Yükümlülükleri

5.12. PETFNW, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; PETFNW her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.13. PETFNW, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PETFNW, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, PETFNW in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. PETFNW tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde PETFNW tarafından yapılabilir. PETFNW tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

5.14. www.feednwalk.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklâmdır. www.feednwalk.com sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan PETFNW sorumlu tutulamayacağı gibi; linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PETFNW"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.15. Site üzerinde yapılan işlemler, satışlar, vs. ve ürünlere ait tüm veriler ile üyelerin bunlara bağlı işlemleri PETFNW tarafından yedeklenmektedir. Üye’nin yazılı talebi ile kendisine ilişkin yedeklenen tüm bu veri, sadece üye ile paylaşılabilecektir. Ayrıca bu veriler PETFNW tarafından da dilediği şekilde, iş ortaklarıyla da paylaşılmak suretiyle kullanılabilecektir.

5.16. PETFNW, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın …… tarih ve ……. Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.17. PETFNW, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; PETFNW bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6. HİZMETLER, KULLANIM KOŞULLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

6.1. PETFNW www.feednwalk.com üzerinden, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri Üyelere sağlayacaktır. PETFNW tarafından verilen hizmetlerin temel hedefi; Üyelere, SİTE dâhilinde üyelerin evcil hayvanlarının, ev sahibi üyeler tarafından süreli olarak bakımı hizmetleri ve ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanmasıdır.

6.2. Üyeler arasındaki güvenli tahsilatın ve site işleyişinin sağlanabilmesi için, ilgili bedeller hizmet sunan üye namına PETFNW tarafından tahsil edilecek, hizmetin tahahhüt edildiği şekilde gerçekleşmesi ve ayıplı hizmet şartlarının meydana gelmemesi halinde, hizmet bedeli hizmet alan üye adına, hizmet sunan üyeye hizmet süresinin sonunda 3 iş günü içerisinde gönderilecektir. Hizmet alan ya da sunan üye, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak PETFNW’yi yetkilendirdiklerini, hizmet alan üyenin, hizmet bedelini PETFNW’ye ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve hizmet sunan üyeye ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Hizmet sunan üye; hizmet alan üyeden istediği bedelin PETFNW tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, hizmet alan tarafından talep edilen tarihte, hizmet sunan üyenin ikametgah adresinde evcil hayvanı bakım hizmetini sunmak üzere teslim alacaktır.

6.4. Hizmet alan üye, kendisine ait evcil hayvanı, belirttiği tarihte hizmet sunan üyenin ikametgah adresine teslim etmekle yükümlüdür. Hizmet alan üyeye ait evcil hayvan, PETFNW’ye önceden bildirimi yapılmadan, hizmet sunan üye tarafından teslim alınmaz ve herhangi bir nedenle hizmet alan üye ile evcil hayvanı geri giderse, PETFNW hizmet alan üyeden tahsil ettiği bedeli aynen iade eder ve iade edilen hizmet bedeli üzerinden %20 + KDV tutarındaki cezai şartı, hizmet sunan üyeye fatura eder ya da hizmet sunan üyenin mevcut alacaklarından mahsup eder. Hizmet sunan üye bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Hizmet alan üyeye ait evcil hayvan şartlara uygun teslim alınır ve hizmet süresi sonunda; sunulan hizmet, hizmet alan ve sunan üye arasındaki anlaşmaya ve belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise, hizmet alan üye, hizmet bedelinin, hizmet sunan üye hesabına transferi için PETFNW’ye işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren hizmet alan üyenin; iptal, iade ya da ayıplı hizmet iddia haklarının tamamı ortadan kalkar.

6.6. Hizmet alan evcil hayvan sahibi üyenin, iptal ve ayıplı hizmet koşulları, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu şekildedir;

  • 6.6.1. Evcil hayvanın belirlenen tarihte teslim alınmaması,
  • 6.6.2. hizmetin ayıplı olması, (hizmetin ilanda taahhüt edilen şartlara uygun olmaması, evin taahhüt edilen şartlara uygun olmaması, hizmet sunan üyenin taahhüt ettiği bakım şartlarını gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi),
  • 6.6.3. Evcil hayvanın, hizmet sunan üyenin kusuru ya da ihmali sonucu ölmesi, hastalanması, fiziken zarar görmesi, çalınması, kaybolması,
  • 6.6.4. Hizmet sunan üyenin, hizmet alan üyeye ait evcil hayvanı, site üzerinde kayıtlı ikametgah adresi dışındaki bir adrese teslimini talep etmesi.

Ayrıca bu gibi durumlarda, hizmet alan üyenin maddi- manevi tüm hakları saklı olup, hizmet alan ve sunan üye, bu taleplerinin tek muhatabının hizmet sunan üye olduğunu, PETFNW’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu gibi davalarda taraf gösterilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. PETFNW, söz konusu ihtimallerin oluşması halinde, zarara uğrayan hizmet alan üyeye, hizmet veren üyeye ait tüm iletişim bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Taraflar bu hususu da kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. İptal ya da ayıplı hizmet koşulları oluşmuş ise; Hizmet alan kullanıcı; ayıp ya da iptal şartı gerçekleştiyse, hizmeti onaylamadığını delilleri ile birlikte yazılı olarak PETFNW’ye bildirir. PETFNW bu durumda, hizmet sunan üyeyi de bilgilendirerek; 15 iş günü boyunca, söz konusu tahsilatı kendi bünyesinde tutarak, iptal talebini değerlendirir. Hizmet alan üyenin haklı bulunması durumda, PETFNW hizmet alan üyeden tahsil ettiği bedeli aynen iade eder ve iade edilen hizmet bedeli üzerinden %20 + KDV tutarındaki cezai şartı, hizmet sunan üyeye fatura eder ya da hizmet sunan üyenin mevcut alacaklarından mahsup eder. Hizmet sunan üye bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet sunan üyenin haklı bulunması durumunda, hizmet alan onaylamamış olsa dahi, PETFNW işbu sözleşmeden kaynaklanan kendi aracılık komisyonu olan bedeli hizmet bedelinden düşerek, hizmet sunan üyenin hesabına geçer. PETFNW bu hususta vereceği kararlarda takdir hakkına sahiptir, taraflar karardan memnun olmamaları halinde, ilgili hizmet bedeli ve zarardan kaynaklanan tazmin talepleri ile ilgili, PETFNW’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili davalarda PETFNW’yi taraf etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.8. Hizmet alan evcil hayvan sahibi tarafından hizmet talebi, evcil hayvan teslim edilmeden önce iptal edilebilir. Ancak böyle bir iptal gerçekleştiğinde PETFNW, ilgili hizmete dair tahsil ettiği bedelden %20 + KDV dahil hizmet kesintisi yaparak, kalan tutarı Hizmet alan evcil hayvan sahibi üyeye iade eder.

6.9. Site üzerinde gerçekleşen, iki üye arasındaki tahsilattan önce, hizmete dair anlaşma sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, PETFNW’'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir durumda PETFNW’den hiçbir talebi olamaz.

6.10. Hizmet sürecinin sorunsuz tamamlanması ile, hizmet sunan üye, hizmet alan üyenin kendisine gönderilmesi için PETFNW’ye ilettiği hizmet bedelinin, PETFNW tarafından KDV dahil Hizmet bedeli kesildikten ve hizmet alan üye işlemi onayladıktan sonra, hizmet sunan üyenin PETFNW’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, PETFNW’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Hizmet sunan üye, site üzerinden sunacağı günlük hizmet bedeli tekliflerine, söz konusu evcil hayvanın “kendi cinsine uygun mama ve suyunun” dahil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet alan üye, eğer ki hizmet süresi içerisinde evcil hayvanına özel bir çeşit mama, ilaç, aşı, vs. sunulmasını talep ederse, bunlara dair ek ödemeleri site üzerinden konaklama rezervasyonu yaparken ayrıca PETFNW tarafından belirlenmiş ürün ücretlerini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. Hizmet alan üye, kendisine ait evcil hayvanın “başka evcil hayvanlar ile birarada bulunmamasını” talep etme hakkına sahiptir. Bu hizmeti sunabilecek üyelerin site üzerindeki sayfalarında, bu taahhüt ayrıca belirtilecektir. Hizmet sunan üye, işbu taahhüde uymaması halinde, hizmet alan üye açısından doğabilecek tüm maddi-manevi zararların kendisine ait olduğunu, PETFNW’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Hizmet sunan üye’nin, hizmeti sunduğu süre içerisinde evinde mevcut evcil hayvanların birden çok olması ve evcil hayvanlarının bu süre zarfında çiftleştiğinin tespit edilmesi halinde, evcil hayvanları çiftleşen hizmet alan üyeler, talep halinde yavrulara yarı yarıya sahip olacaklardır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

PETFNW, sitede Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme kapsamında kendisi ve iş ortakları yoluyla kullanabilir. PETFNW Üyelere ait gizli bilgileri ancak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden PETFNW‘in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) PETFNW 'e aittir. Üyeler, PETFNW hizmetlerini, bilgilerini ve PETFNW’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PETFNW hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme kapsamında PETFNW tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde PETFNW’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca PETFNW hizmetleri, bilgileri, PETFNW telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

PETFNW, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PETFNW işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PETFNW için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PETFNW’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PETFNW "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar” olarak yorumlanacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. PETFNW KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PETFNW’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, PETFNW’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.